ENGLISH (ESOL) IN VERY SMALL GROUPS / ANGIELSKI W BARDZO MAŁYCH GRUPACH

ENGLISH (ESOL) IN VERY SMALL GROUPS / ANGIELSKI W BARDZO MAŁYCH GRUPACH
Anna
City: Liverpool
Last visit: 7 Jan 2014
Author's ads: 1

Posted: 7 Jan 2014

Description:

(TO SEE THIS IN POLISH PLEASE SCROLL DOWN)

Want to finally master English but most hours are inconvenient and private lessons are too expensive?

And how about this:

• qualified and experienced ESOL tutor,

• a very small group (4 people

• 3 months (2 hours per week, 24h in total

• all crucial aspects of the English language,

• £150 (£6.25 per hour; resources included

• a possibility to continue studying on request?

The classes take place in Walton (L9) and can be delivered either in Polish or English.

I am happy to run classes both for beginners and advanced students (FCE, CAE etc

START DATE: As soon as a group is formed.

Chcesz się w końcu nauczyć angielskiego, ale większość godzin Ci nie odpowiada, a prywatne lekcje są za drogie?

A co powiesz na to:

• wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel ESOL,

• bardzo mała grupa (4 osoby

• 3 miesiące (2h tygodniowo, w sumie 24h

• wszystkie kluczowe aspekty języka angielskiego,

• £150 (£6.25 za godzinę; materiały w cenie

• możliwość kontynuacji nauki na życzenie?

Zajęcia odbywają się na Walton (L9) i mogą być prowadzone po polsku lub po angielsku.

Chętnie zorganizuję zajęcia tak dla początkujących, jak

i dla zaawansowanych (FCE, CAE etc

DATA ROZPOCZĘCIA: Gdy tylko grupa się uformuje.